Banner Komponist Asbjørn Schaathun

Musikkhistorien på 45 minutter

Et foredrag om den vestlige musikkhistorie.

Verdens hurtigste gjennomgang av den vestlige kunstmusikks historie med eksempler fra bl.a. arkitektur- og annen kulturhistorie. Hvordan påvirket omgivelsene musikken og hvordan påvirket musikken samfunnet?

Også her gir Schaathun underholdende eksempler underveis ved bruk av pianoet.