Banner Komponist Asbjørn Schaathun

Edvard Grieg, vår nasjonalkomponist

Et fordrag om Edvard Griegs store betydning for det norske musikkliv og samfunn.

Et av de viktigste elementene under nasjonsbyggingen var musikk. Musikken var med på å gi vår nasjon identitet. I spissen for dette sto komponister som Svendsen og Grieg. Asbjørn Schaathun fokuserer i dette foredraget på Griegs musikk, som i dag nyter en uforminsket popularitet.

Schaathun supplerer foredraget med levende eksempler på Griegs musikk.