Banner Komponist Asbjørn Schaathun

Biografi

Født:1961

asbjorn3-smallAsbjørn Schaathun er utdannet ved Norges Musikkhøgskole og Royal College of Music i London. Videre studier førte ham til det franske musikkforsknings-instituttet, IRCAM, i Paris. Et opphold som kulminerte i 1992 med bestillingsverket 'Double Portrait', for fiolin, ensemble og live-elektronikk.

Schaathun har i sitt arbeide med computerstøttet komponering vært en pioner i sitt hjemland Norge. Ved siden av sitt arbeide som komponist har han dessuten skrevet en rekke artikler om andre komponister og deres musikk. Han er også grunnlegger av Musikkhøgskolens Samtidsensemble og dets profesjonelle etterfølger Oslo Sinfonietta.

Som komponist har Asbjørn Schaathun mottatt en rekke priser, blant annet i 1991, hvor han motttok Gaudeamus-stiftelsens Louis Vuitton-pris for bassklarinett-konserten 'Actions, Interpolations and Analyses'. I 1992 ble han tildelt Kritikerprisen og mottok også samme år Bang og Olufsens Musikkpris. I 2008 ble han tildelt Lindemanprisen, Norges største musikkpris, "for den store betydning hans arbeide som komponist har hatt for landets musikkliv."

Schaathun har også vært dypt involvert i norsk og skandinavisk musikkpolitikk. Ved siden av en rekke mindre mindre verv, var han i 2006-2012 styreleder i Norsk Komponistforening, så vel som formann i Nordisk Komponistråd i perioden 2010-12.

Fra 2013 er han professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole.