The Beatles – det ultimate kreative team

Om team, ledelse og individuell og organisasjonsmessig kreativitet – sett gjennom The Beatles' sammensatte kreative "personae", utvikling og arbeid.

The Beatles kom, så og vant. I løpet av et kort tiår klarte fire arbeidergutter fra Liverpool, beviselig uten noen som helst forutsetninger i sin bakgrunn eller oppvekstvilkår, å revolusjonere hele det populærmusikalske feltet gjennom sin musikk. Med start i et shuffle-band og med enkle musikalske modeller fra rock'n'roll, klarte dette kreative teamet, i løpet av forbausende kort tid, ikke bare å inkorporere og sammenføye en mengde musikalske genre, men også forfine og utvikle sine egne ferdigheter i låtskriving til først å tangere og senere overgå det aller meste i sin samtid. Hvordan var dette mulig?

Beatles' vel dokumenterte karriere gir oss en unik mulighet til å studere noen av kreativitetens forutsetninger, egenskaper og kjennetegn som vi dermed kanskje kan forvalte på en riktigere måte, om det er i individuell kreativ virksomhet eller om man appliserer modellene og idéene på et team eller en hel organisasjon. Gjennom å studere gruppens brede sammensatthet og store rekkevidde og gjennom å analysere medlemmenes forskjellige individuelle evner og personlighetstrekk, kan vi komme på sporet av hvordan sette sammen et ultimativt kreativt team. Det dras i denne sammenheng veksler på etablert kunnskap via den kognitive psykologen Howard Gardner, ("Multiple Intelligences") og kreativitetspykologen Anton Ehrenzweig ("The Hidden Order of Art".)

Professor Schaathun gir oss i dette foredraget illustrasjoner på The Beatles' musikk og arbeidsprosesser i en lett kåserende og underholdende tone. Levende fremførte og innspilte musikkeksempler blir brukt. Disse eksemplene er med på å illustrere likheten foredragsholderen finner mellom problemstillinger innen et spesifikt kreativt fagområde, musikk, og utfordringer som et team eller en større organisasjon møter i sitt daglige arbeide.

Varighet: 60-75 minutter.

Pris: Etter avtale.