Edvard Grieg, vår nasjonalkomponist

Et fordrag om Edvard Griegs store betydning for det norske musikkliv og samfunn.

Et av de viktigste elementene under nasjonsbyggingen var musikk. Musikken var med på å gi vår nasjon identitet. I spissen for dette sto komponister som Svendsen og Grieg. Asbjørn Schaathun fokuserer i dette foredraget på Griegs musikk, som i dag nyter en uforminsket popularitet.

Schaathun supplerer foredraget med levende eksempler på Griegs musikk.